«To Hjem» er tatt ut til å spille på Showbox scenekunstfestival for barn og unge.

Vi spiller på Blackbox 2. desember kl. 14.30

«To Hjem» er inspirert av intervjuer med 14-åringer i Oslo som har opplevd skilsmisse. Dramatiker og regissør Toril Solvang har skrevet et helt nytt teaterstykke for ungdom der vi følger en jentes opplevelse av å få virkeligheten snudd på hodet og plutselig måtte bo i to hjem. Rettferdig fordeling, retten til å bli hørt, to sett nøkler og foreldre som plutselig ikke snakker sammen lenger: Hvordan er det for et ungt menneske i begynnelsen av livet å plutselig måtte håndtere dette?

Forestillingen er utviklet av Nordby Produksjoner i samarbeid med ROBUST; Kirkens Bymisjons tilbud til ungdom som lever i hjem med høyt konfliktnivå.

«To Hjem» er støttet av Dramatikkens Hus, Kulturrådet, Fond for Frilansere, Fritt Ord, Spenn og SoriaLab.

Black Box teater, Marstrandgata 8, 0566 Oslo