[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Custom_HTML»][/siteorigin_widget]

«TIGERBUSSEN KOMMER!» er pilotprosjektet på TIGERSTADSTEATRETs rullende blackbox. TIGERBUSSEN er en expotrailer som kan utvides til et scenerom på 6 X 10 meter, der Oslobarna inviteres med inn i teaterets verden, midt i sitt eget hverdagsliv.

Under pilotprosjektet spiller vi hovedsakelig lukkede forestillinger for inviterte grupper og skoleklasser i områder med høy barnefattigdom og lav kulturdeltakelse. Vi skal spille teater for de barna som ikke blir tatt med i teater. TIGERBUSSEN er en ny måte å skape og turnere teater på.
–Vi vil gi Oslobarna opplevelser for livet!

Den interaktive forestillingen «TIGERBUSSEN KOMMER!» er historien omTIGERBUSSEN og skuespillertruppen som følger den. TIGERBUSSEN er en levende tiger som har et teater inne i magen. Den er Oslobarnas beskytter og bærer deres fortellinger i hjertet sitt.

Skuespillere fra TIGERSTADSTEATRET og Det Andre Teatret skal sammen skape en interaktiv og nyskapende opplevelse for barn fra 6–12 år.

«TIGERBUSSEN KOMMER!» er produsert av TIGERSTADSTEATRET i samarbeid med Redd Barna, Det Andre Teatret og Oslo Nye Teater. Pilotprosjektet er støttet av Kulturrådet og Oslo kommune.

Privacy Preference Center