Tigerbussen – et teater på hjul!

Tigerbussen er et teater på hjul som spiller oppsøkende og gratis med et langsiktig fokus på bydeler med særlig høy barnefattigdom.

Alt vi gjør, gjør vi fordi vi mener barn fortjener relevant og tilgjengelig scenekunst.

I FNs Barnekonvensjon, artikkel 31, står det at alle barn har rett til kunst og kultur. I Oslo bor det mer enn 145 000 barn og unge under 18 år. Veldig mange av dem blir av ulike grunner aldri tatt med i teater. For å finne de barna som ikke blir tatt med i teater, har vi utviklet Tigerbussen.

Billetter

Selv om billettene er gratis, ber vi deg booke for å sikre deg plass.

Leie?

Vil du leie Tigerbussen til din virksomhet, eller ønsker du å komme i kontakt med Tigerstadsteatret for programmering av forestillinger for barn, ta kontakt!

Tigertruppen

Fortellingen om Tigerbussen

Tigerbussen var en gang en ekte tiger i en verden der fortellinger blir virkelige. Den lille tigeren ble røvet av voksne, og sendt til et land som kunne bruke pelsen som dyne. Den havnet i Norge og ble satt til fange under Akershus Festning i Oslo. En dag ble den funnet av en gjeng med barn som gjorde den så sterk at den klarte å bryte seg ut av buret sitt. Den lille Tigeren ble supersterk og superrask og ble barnas hjelper og beskytter i Tigerstaden. Da byen vokste, var det et barn som fant på̊ ideen om at Tigeren burde forvandle seg til en trailer. Et annet barn kom på̊ idéen om at traileren, som ble kalt for Tigerbussen, legger egg. Og ut av eggene klekker det rare voksne som spiller teater.

Slik ble Tigertruppen født. Denne truppen følger Tigerbussen rundt overalt og inviterer barna inn i Tigerbussen. Tigertruppen bygger på Commedia dell’arte og andre folkelige teatertradisjoner som sirkus, karneval og turnerende middelalder-trupper. Vi har utviklet et sett med karakterer som vil følge Tigerbussen som publikumsverter uansett hvilken forestilling som spilles inne i teateret.