Tigerstadskids

Tigerstadskids ble gjennomført i Rådhushallen i Oslo Rådhus 21.–30. april 2017. Arrangementet var gratis og åpent for alle hver dag fra kl. 10–16 i hele spilleperioden.

Det ble sendt ut invitasjoner med tilbud om arrangementet til alle 4.–6.-klasser i hele Oslo. Til sammen hadde vi besøk av 3 132 store og små publikummere på Tigerstadskids.

Tigerstadskids var et samarbeid mellom Tigerstadsteatret og Oslo Nye Teater. I praksis bestod det av at Tigerstadsteatret hadde fullt kunstnerisk og økonomisk ansvar for prosjektet. Vi stod for alle produksjonskostnader og var produsenter for forestillingen.

Oslo Nye Teater bistod med verkstedtid og teknisk personale.