Tigerstadsteatret ble etablert i 2016 for at alle barn og unge i Oslo skal få oppleve teater som kan bety noe for dem for resten av livet.

I FNs barnekonvensjon artikkel 31 står det at alle barn har rett til kunst og kultur. I Oslo bor det mer enn 145000 barn og unge under 18 år. Veldig mange av dem blir av ulike grunner ikke tatt med på teater. For å møte de barna som ikke blir tatt med i teatret, har vi utviklet Tigerbussen, – et teater på hjul som spiller oppsøkende og gratis, med et langsiktig fokus på bydeler med særlig høy andel familiefattigdom.

Tigerstadsteatret jobber bakkenært og målgruppeorientert. Alle våre forestillinger tar utgangspunkt i møter med barn og unge og deres virkelighet. I 2019 mottok vi Heddaprisen for beste forestilling for ungdom i samarbeid med Oslo Nye Teater, og i 2022 fikk vi Oslo bys kunstnerpris. Vi har også blitt nominert til Norsk Publikumsutviklings pris for vårt arbeid med Tigerbussen.

Alt vi gjør, gjør vi fordi vi mener barn fortjener relevant og tilgjengelig scenekunst og vi tror at Tigerstadsteatret kan bidra til at Oslo blir verdens beste by å vokse opp i.

Tigerstadsteatret er et ideelt AS som jobber med samfunnsoppdraget om barns rett til kunst og kultur. Vi mottar driftstøtte fra Oslo Kommune, og søker produksjonsmidler fra offentlige og private fond og stiftelser, som BUFDIR, Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB, Stilftelsen DAM, Anthonstiftelsen og Bergesenstiftelsen.

Nå kan også private bedrifter bidra med midler til Tigerstadsteatrets billettfond.

–Vi drømmer om at Oslo skal bli verdens beste by å vokse opp i!

Hilde Brinchmann
Teatersjef og daglig leder
Mobil: 980 73 235
Send Hilde en epost

Regissør utdannet ved Dramatiska Institutet i Stockholm. Hilde har regissert for flere institusjonsteatre i Norge og Sverige. For sin interaktive versjon av Trollmannen fra Oz på Brageteatret fikk hun i 2015 Heddaprisen for årets beste barne- og ungdomsforestilling. Hun mottok også Heddaprisen i 2019 for beste forestilling for barn for Mio, min Mio og beste forestilling for ungdom for Ingenting.

Wenche Viktorsdatter Paulsen
Teatersjef og styreleder
Mobil: 476 33 286
Send Wenche en epost

Scenekunstprodusent utdannet ved Dramatiska Institutet i Stockholm. Wenche er fast ansatt som produsent ved Riksteatret og har tidligere arbeidet som produsent ved Nationaltheatret. Wenche har produsert et trettitalls produksjoner, og forestillinger for barn og unge er det som betyr mest. Wenche holder kurs, arbeider som mentor og er gjesteforeleser ved Kunsthøgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI. Wenche er styreleder for Tigerstadsteatret og Norsk Publikumsutvikling.

Heidi A. Lundbakk
Produksjonsleder
Mobil: 917 06 646
Send Heidi en epost

Produksjonsleder, fungerende daglig leder ved behov, samt turnéansvarlig for Tigerbussen. Urbanist og kulturentusiast med cand.mag. i film og mediekunnskap, elleve års erfaring fra filmbransjen og master i eiendomsutvikling og forvaltning.

Mari Noodt
Dramaturg
Mobil: 952 67 456
Send Mari en epost

Dramaturg utdannet ved Københavns Universitet. Mari har lang og bred erfaring med barne- og ungdomsarbeid, både fra frivillig sektor og skoleverket. Hun har gjennom et omfattende utdanningsløp videre spesialisert seg i scenekunst for barn og unge, hvor hun forankrer mye av sitt arbeid i pedagogikken og psykologien. Mari jobber også med kommunikasjon og markedsføring for Heddadagene, og har tidligere drevet og skrevet for teaterkritikknettstedet teaterungdom.no

Morten Quist Hommersand
Art director
Mobil: 918 13 227
Send Morten en epost

Hør Hilde snakke om hvorfor alle barn har rett til kunst og kultur, i NRKs Sommer i P2. Og hvordan Tigerstadsteatret jobber med dette Klikk her ©NRK

STYRET

Det er viktig for Tigerstadsteatret å ha et kompetent, reflektert og allsidig styre, som synes det er gøy å jobbe for et Tigerstadsteatret for fremtiden.

 
Styret for perioden 2024–2026 er nå på plass og vi er veldig glade for at Ivar Køhn har takket ja til å ta over som styreleder når nå Wenche Viktorsdatter Paulsen takker av. Nye i styret er Erik Ulfsby, Tsega Gaim Kebreab, Wenche Torrissen og Eskil Johnsen. Numa Norderhaug og Suzanne Osten har takket ja til å fortsette fra forrige periode.

TIGRENE