Ta samfunnsansvar, støtt Tigerstadsteatrets billettfond!

Tigerstadsteatret ønsker å gjøre din bedrifts ESG-rapportering til den gøyeste jobben i året!

Det er vitenskapelig bevist at barn som opplever kunst i oppveksten, deltar mer aktivt i demokratiet: «Culture and Democracy: the evidence» Tigerstadsteatret jobber beinhardt for alle barns rett til kunst og kultur, for sosial bærekraft og inkluderende lokalsamfunn. Med vårt rullende teater Tigerbussen, kjører vi ut dit barn og unge befinner seg og tilbyr dem oppsøkende og relevant teater av høy kvalitet. Uten at det koster dem en krone.

Dette kan din bedrift endelig få være med på!

Bedrifter som bidrar til billettfondet, sørger for at flere barn og unge inkluderes i kulturlivet, de styrker sitt eget omdømme og får det gøy når de skal rapportere ESG!

Din bedrift kan velge mellom tre ulike samarbeidspakker i billettfondet:

70 000 kr

1 spillested á 2 forestillinger =  gratis teater til 120 barn.

350 000 kr

5 spillesteder á 10 forestillinger = gratis teater til 600 barn.

  • Bedriften velger spillesteder i samarbeid med Tigerstadsteatret.

700 000 kr

10 spillesteder à 20 forestillinger = gratis teater til 1200 barn.

  • Bedriften velger spillesteder i samarbeid med Tigerstadsteatret.
  • Bedriftens logo på Tigerbussen i spilleperioden.
  • Mulighet for langsiktig samarbeid mellom bedriften og Tigerstadsteatret.

*Tigerstadsteatret distribuerer billettene i fondet, hovedsakelig til barn i familier med vedvarende lavinntekt. Vi spiller primært i Oslo og omegn.

Lyst til å bidra?

Kontakt Heidi Lundbakk
mob: +47 917 06 646
epost: heidi@tigerstadsteatret.no

Send en epost

Vil du støtte billettfondet som privatperson?

Send et valgfritt beløp til «Billettfondet» på Vipps nr. 133525.

Les mer om fordeler ved å bidra til billettfondet

Bidrag til billettfondet kan være med på å styrke bedriften innen:

Sosial inkludering

Bidra til å gi barn tilgang til scenekunstopplevelser av høy kvalitet, uavhengig av bosted og familiens sosioøkonomiske status. Inkludering av alle barn i kulturlivet.

Utdanning og utvikling

Støtte barns utvikling gjennom interaktive og lærerike teateropplevelser som kan bety noe for dem for resten av livet. Tigerstadsteatret lager relevant scenekunst med barn og unges perspektiv som grunnlag for alle forestillinger.

Samfunnsengasjement

Bidra til å styrke samfunnets kulturelle infrastruktur, noe som er essensielt for en bærekraftig samfunnsutvikling. Barn som opplever kunst i oppveksten deltar sterkere i landets demokrati når de blir voksne.

Styrket omdømme

Demonstrerer bedriftens innsats for å oppnå sosial bærekraft, noe som er attraktivt for både kunder og potensielle ansatte.

Mangfold og inkludering

Ved å støtte et teater som jobber aktivt for å inkludere barn og unge som lever i familiefattigdom, bidrar bedriften til å fremme mangfold og inkludering.

Langsiktig samfunnspåvirkning

Bidra til å skape langvarige positive effekter på samfunnet, blant annet helsemessig.
Les WWFs rapport om kulturens betydning for folkehelsen:

WWFs rapport

FNs barnekonvensjons artikkel 31 er førende for Tigerstadsteatrets virksomhet:«Alle barn har rett til kunst og kultur!»