SAFARI

Tre oppdagere fra planeten SAFARIA lander midt i barnehagen. De snakker «Gibberish», et tullespråk som ikke er lett å forstå, men de er lærevillige og bruker også håndbevegelser og tegn for å kommunisere. Ved at oppdagerne tilsynelatende ikke vet noe om stedet de her kommet til, blir barna ekspertene på rommet vi er i. Dette gir en sterk interaktiv dynamikk og skuespillerne benytter seg av improvisasjon og spiller ut ulike situasjoner som oppstår i øyeblikket. Vi tar den lille lille verden på stort alvor.

De tre oppdagerne går på utforsking, der barna selv velger hva slags safari de ønsker å være med på. En er intensiv og energisk, med masse tempo og lyd. En annen er på en oppdagelse av de spennende tingen som finnes i nærheten. Og den tredje er en oppdagelse av de helt små tingene i denne verden. Forestillingen inneholder sang og koreografi, som barna også kan ta del i. «Eventyrlyst» er tema for forestillingen.

Målgruppe: 3–6 år.

Premiere: 14. august 2020.

«For meg som sekundær tilskuer til barnas lek blir det også et innblikk i deres egen fortolkning av verdenen som omgir dem og hvilken glede det kan være i å være et lekende barnehagebarn.
Safarianerne kommer ikke til barnehagen for overta den, men for å lære. For dem er alt fremmed på akkurat samme måte som man kan møte alt nytt med usikkerhet uansett om man er barn eller voksen. At noe er nytt betyr ikke at det er utrygt, for det nye kan også oppstå der alt er kjent.»

Julie Rongved Amundsen, Scenekunst.no | 19.02.2020