Hurra!!!

Oslo kommune foreslår i sitt budsjett for 2018 et driftstilskudd på 1,4…