Tigerbussen kommer!

«TIGERBUSSEN KOMMER!» er pilotprosjektet på TIGERSTADSTEATRETs rullende blackbox. TIGERBUSSEN er en expotrailer som kan utvides til et scenerom på 6 X 10 meter, der Oslobarna inviteres med inn i teaterets verden, midt i sitt eget hverdagsliv.Under pilotprosjektet spiller vi hovedsakelig lukkede forestillinger for inviterte grupper og skoleklasser i områder med […]